การทดลองที่ 3 : การแพร่เชื้อของการเน่าแบบแห้งและการเน่าแบบเละ