การทดลองที่ 15 เพราะเลี้ยง ต้นถั่วงอกชื่อรอดจากการรุกรานของเชื้อโรค ref.9